zaterdag 7 juli 2018

Gedicht in Beeld: Herinnering aan Holland (H. Marsman)

Met de rubriek Gedicht in Beeld wil ik graag bekende en minder bekende gedichten in de Nederlandse literatuur, voor het voetlicht halen, mede door ze hier en daar in Beeld te plaatsen. Voor het Beeld gebruik ik zelfgemaakte foto's. 

We starten deze rubriek met een bekend gedicht: Herinnering aan Holland, gedicht door H. Marsman. 
Eerst zal het gedicht (hier en daar in beeld) weergegeven worden. Daarna zullen er wat biografische wetenswaardigheden over H. Marsman weergegeven worden.


Denkend aan Holland
rijen ondenkbaar
 ijle populieren
als hoge pluimen
aan de einder staan; 
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een groots verband,
en in alle gewesten
wordt de stem 
van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord

Hendrik Marsman werd in 1899 geboren te Zeist en stierf in 1940 in de Golf van Biskaje.
Hij wordt als een van de belangrijkste dichters tussen de beide Wereldoorlogen gezien.
Afbeeldingsresultaat voor h marsman

Geen opmerkingen: