woensdag 30 december 2015

Financieel Jaaroverzicht

Elk einde van het jaar maak ik een jaaroverzicht van onze financiën, d.w.z. van inkomsten, uitgaven en spaargelden. Vervolgens bespreken m'n man en ik dat overzicht en kijken wat we zo kunnen laten en wat we wellicht nog kunnen veranderen. Zo hebben we beiden een goed beeld van ons financieel reilen en zeilen. Om niet dagen bezig te zijn met het maken van zo'n overzicht, werk ik per kwartaal veel zaken al uit. Dit kost niet veel tijd en aan het eind van het jaar kan ik de kwartaaloverzichten meenemen in het grote overzicht. Zo ga ik te werk:

Per kwartaal noteer ik de volgende uitgaven:
Voedsel, huishoudelijk (tuin, huis, nodig, etc.), parkeergeld, brandstof auto, autokosten, kleding mezelf, kleding man, cadeaus, medicijnen/drogist, giften, etc. Kortom, alle uitgaven die je bij bijv. de wekelijkse boodschappen hebt. Vanaf de bonnetjes noteer ik de bedragen en aan het eind van een kwartaal tel ik per categorie de bedragen op en bewaar het kwartaalblaadje in een map.

Aan het eind van het jaar noteer ik de uitgaven, de inkomsten, de rentes en het gespaarde bedrag.
Bij de uitgaven neem ik dan niet alleen de kwartaalbedragen mee, maar ook de verzekeringen, hypotheekkosten, belastingen, telefoon, etc. Kortom: alles. Hiervoor gebruik ik de bankafschriften. Bij de inkomsten tel ik de salarissen van mijn man en mij op en evt. inkomstetjes van verkopen op marktplaats. Vervolgens kijk ik wat het huidige saldo is op de verschillende rekeningen en wat de rentebedragen zijn, die we krijgen. Hiervan maak ik aftrek- en optelsommen. Aan het eind is ons dus duidelijk hoeveel we in een jaar hebben uitgegeven, gespaard, aan rente hebben gekregen, etc. 

Het kost even tijd, maar dan heb je ook wat. Het is een mooie serie die je over de verschillende jaren krijgt en je kunt het een en ander met elkaar vergelijken. Grote stijgers of dalers kan je aanpakken of verwelkomen. Het is goed om te weten wat de vaste kosten zijn en wat bijv. de uitgaven waren voor kleding of voor voedsel of voor cadeaus. Dit jaar bleek bijv. dat we stukken minder hebben uitgegeven aan huishoudelijk en kleding. Dit komt mede doordat we bewuster aankopen doen en ons steeds meer afvragen: 'Hebben we het nodig?' en 'Worden we er blij van?'. Ook het feit dat we geen folders meer door de deur krijgen (Nee-nee-sticker) werkt hieraan mee. Leuk om te zien dat een veranderde leefwijze ook zo 'vruchten' afwerpt!

Na het maken en bespreken van het overzicht en het samen dankbaar zijn over al het goede, gaat het overzicht in onze huishoudmap. 

Geen opmerkingen: