zaterdag 29 oktober 2016

In de leesstoel: Start vandaag met ademen

Vandaag staat het boek 'Start vandaag met ademen', geschreven door Robert Bridgeman en Marleen van Hout (Uitgeverij AnkhHermes) centraal.

Dit (zelfhulp)boek is geschreven vanuit de aanname dat de mensheid in zijn algemeenheid verkeerd ademt. Het verkeerd ademen zouden we op jonge leeftijd al leren en zou versterkt worden door drukte, gejaagdheid, spanning, stress etc. met allerlei gezondheidsgevolgen van dien, zoals hoofdpijn. 
Kort door de bocht komt een goede ademhaling vanuit de buik (en niet vanuit de borst, zoals de meeste mensen doen) en bij een goede ademhaling ligt de focus veel meer op het uitademen, dan op het inademen (terwijl dat bij de meeste mensen andersom is). 

In dit boek worden verschillende methoden beschreven om de ademhaling goed te krijgen. De belangrijkste methode die wordt beschreven is de BAM-methode.
Ik las het boek met interesse, zeker nadat ik de instapoefening deed. Die oefening was als volgt: 
1. Ga ontspannen zitten
2. Tel gedurende een minuut hoe vaak je inademt.

Tijdens deze oefening voelde ik mij heel ontspannen en rustig en terwijl ik de ovenwekker in de gaten hield (voor de minuut), dacht ik nog bij mezelf: nu adem ik wel heel weinig. Na de minuut kwam ik op 18 inademingen. 
Op de volgende bladzijde stond het volgende:
'Als je werkelijk ontspannen bent, zit je rond de zes ademhalingen per minuut. Tot twaalf is nog net oké, boven de vijftien ben je al gestresst'. (blz. 38)
Oei! Terwijl ik dacht zeer ontspannen te zijn, bleek ik dus behoorlijk gestresst. 
Na deze oefening heb ik het boekje gelijk door- en uitgelezen en voor mezelf de voor mij relevante zaken en oefeningen genoteerd. Niet alles sprak me aan, omdat ik het hier en daar wat zweverig vond. Ook methoden geënt op Oosterse godsdiensten spraken me niet aan. Dat nam niet weg, dat er genoeg nuttige zaken voor mij in het boekje stonden. 

De komende maand wil ik aan het volgende gaan werken (met de methoden uit dit boekje in het achterhoofd): 
1. Mijn inademingen per minuut naar maximaal 12 brengen
2. Per dag 5 minuten uittrekken voor de volgende goede buikademhalingsoefening: 
a. 4 tellen inademen
b. 8 tellen uitademen
c. even wachten (en dit kan steeds meer opgevoerd worden)
d. 4 tellen inademen
e. 8 tellen uitademen 
etc. etc.
Het uitademen kan het beste gedaan worden met de lipgeluiden FFF of SSS. Mocht dit wat drukkend gevoel in het hoofd geven, dan kan ook uitgeademend worden met HAA.
Verder is belangrijk dat het ademen zoveel mogelijk met een rechte rug wordt gedaan en met gesloten lippen. 

Wanneer je bovenstaande elke dag oefent, is de kans groot dat je bovenstaande bewust of onbewust kan gaan toepassen in drukke, moeilijke, gestreste omstandigheden. Zelfs wanneer je hoofdpijn hebt, zou bovenstaande kunnen helpen.

In het boekje worden veel meer intensieve(re) methoden beschreven. Ook allemaal interessant. Voor mezelf ga ik met de eenvoudige manier aan de slag. Op naar het buikademen.

Aanvullende noot: dit artikeltje stond al enige tijd klaar als concept. In deze tijd heb ik nog meerdere boeken gelezen over ademen, waarvan sommigen zelfs bovenstaande afraden.....Tja.
Misschien is een hele bewuste focus op je ademhaling wel niet helemaal goed, omdat je dan onnatuurlijk gaat ademen en dit zelfs gezondheidsklachten zou kunnen opleveren. Aan de andere kant is het denk ik wel goed dat je methoden en foefjes kent, die je kunt toepassen in stressvolle omstandigheden, wanneer je voelt dat je ademhaling verhoogd is. 

Geen opmerkingen: