zaterdag 24 oktober 2015

In de leesstoel: boeken van Corrie ten Boom


Onlangs heb ik, in het kader van een project op de school waar ik werk, 6 boeken van Corrie ten Boom gelezen. Zij en haar familie hebben in de tweede Wereldoorlog het leven van honderden Joden kunnen redden, mede door 'De Schuilplaats' die in hun huis was gecreëerd. Corrie heeft tijdens de oorlog in verschillende kampen gezeten, waaronder vrouwenkamp Ravensbrück. Zij werd door een administratieve fout vrij gelaten. Haar zus overleefde dit kamp niet. Na de oorlog heeft Corrie meer dan 60 landen bezocht, waar zij vergeving en liefde van God en tot de naaste verkondigde, maar ook uitdroeg met haar leven. Zij was een bijzondere vrouw, ook al zag ze dit zelf niet en zij is velen tot zegen geworden.
Ik wist al enigszins wat over haar en haar leven, maar door het lezen van deze boeken heb ik mij zeer verwonderd over deze vrouw, die zó levenslustig en opgewekt kon leven, ondanks de verschrikkelijke dingen die zij moest meemaken. Dat kon ze natuurlijk alleen maar in kracht van God. 
Het Corrie ten Boom-huis is te bezoeken aan de Barteljorisstraat 19 te Haarlem en het schijnt de moeite waard te zijn om dit huis, in originele staat, te bezichtigen. Staat dus nog op mijn wensenlijstje. 
Het leven van haar is ook verfilmd. De film heet 'The Hiding Place'. Het is een zeer heftige film. Ik heb met mijn leerlingen het eerste stukje bekeken, totdat de familie gevangen wordt genomen. Daarna werd het te heftig voor ze. Ik heb begrepen dat de film in tekenfilmvorm voor kinderen is te bezien. 
Hieronder nog enkele foto's van het project in mijn groep:
Corrie ten Boom

De huiskamer waar de Joden aten en sliepen

De schuilplaats (een kast)

Een concentratiekamp

Het Corrie ten Boom-huis

Geen opmerkingen: